DG Home

DG Home

Lärjungargrupper i hemmen

DG Home står för lärjungaskaps grupper i hemmen, där en mindre grupp möts för att i gemenskap växa i sin relation med Gud och med varandra. Här kan du också hitta människor som vill ge stöd, förbön och uppmuntran men inte minst dem du kan bry dig om och betjäna. I de möjligheter som ges i just den lilla gruppens gemenskap kan du växa i tron och i att bli allt mer lik Jesus. För att med andra få vara med att tjäna Gud tillsammans. Med andra ord praktisk lärjungarskap i det lilla som gör dig rustad att möta livets olika skiftningar och utmaningar. Genom undervisning och fördjupning av söndagens predikan samt möjligheten att lära känna nya vänner i församlingen.


Alla är välkomna att delta som önskar att lära sig mer om Gud och bibeln. Ta kontakt med oss så kan vi hjälpa dig att hitta en grupp i din närhet.

Att växa i sin relation med Gud och med varandra

Monday - Friday

08:00 to 18:00

Saturday

09:00 to 21:00

Sunday

10:00 to 21:00

Copyright © All Rights Reserved Victory Center Helsingborg

Edither: Tommy M. Josefsson

Victory Center International Revival Church, Helsingborg, Sverige

Phone: +46 (0)763 - 18 62 94, e-mail: info@victorycenter.se

Copyright @ All Rights Reserved