Info

Församlingen Victory Center

En levande församling i Nordvästra Skåne med bas i Helsingborg och husförsamlingar i Örkelljunga, Förslöv och Åstorp. Ett andligt hem för den troende till att växa i tron och till en Jesu lärjunge i tjänst både i mission och till vardag.

Älska Gud, älska människor och barmhärtigheten


Ett motto i Victory Center som vi försöker att leva efter och önskar skall prägla all verksamhet genom församlingen, där Gud får vara nummer ett men också att vi kan visa människor Guds barmhärtighet, précis som han har visat sin för oss. I en starkt internationell miljö där många olika kulturer möts önskar vi att Jesus är i centrum för att i honom finns svaren på våra svåra frågor av idag. Att vi alla har full upprättelse, helande, befrielse och förlåtelse vid hans kors där vårt skuldebrev en gång för alla är spikat fast. I hans blod är vi renade och satta tillsammans med Kristus i det himmelska, låt oss därför vandra i hans fotspår och vara hans lärjungar.

Seniorpastor Tommy och Andrea Josefsson

Välkommen till våra nya lokaler i HD Huset på Vasatorpsvägen 1…


Efter en tids letande och möten hållen hemma hos pastorsparet i nästan ett och ett halvt år har nu församlingen hittat ett nytt hem. Varje söndag håller vi nu gudstjänst i det tidigare HD presscenter. Kom och delta tillsammans med oss att upphöja Jesus och sprida Guds rike i Helsingborg med omnejd.


Varje söndag kl. 16.00

Tolkning till Engelska finns tillgängligt på alla samlingar.
Victory Center Arkiv

Se inspelningar och klipp från bland annat våra möten här...Copyright © All Rights Reserved Victory Center IRC

Edither: Tommy M. Josefsson

Victory Center International Revival Church, Helsingborg, Sverige

Phone: +46 (0)761-91 06 21, e-mail: info@victorycenter.se