På gång

Kalender


Följ med i vår kalender vad som sker i församlingen. Det är Googels kalender som du också kan kopiera olika arrangemang till din egna och dela med andra via sociala medier, så var gärna med aktivt att dela det vi gör med andra. men inte inte minst att själv delta!

Copyright © All Rights Reserved Victory Center IRC

Edither: Tommy M. Josefsson

Victory Center International Revival Church, Helsingborg, Sverige

Phone: +46 (0)761-91 06 21, e-mail: info@victorycenter.se