Om oss

Älska Gud, älska människor och barmhärtigheten

En levande församling för dig som troende att växa till så som Jesu lärjunge till tjänst och i vardagen. Där budskapet om korset är central till den troendes upprättelse och frälsning till en vandring i helgelse.

Vision & målsättning


Proklamera korsets budskap till frälsning, befrielse, helande och upprättelse i Kristus Jesus, genom den helige Andens nådegåvor, kraftgärningar och ledning. En levande församling som är ett andligt hem för dess medlemmar med en helhetssyn på hela människan (kropp, själ och ande). Som aktivt tränar lärjungar till att leva ett segerrikt kristenliv i vardagen och till att tjäna, både lokalt och i mission internationellt. En verksamhet som bygger på Guds Ord så som ett fundament i allt vi gör.


Församlingens ändamål är:

•Att lokalt driva en församling med mottot: ”Älska Gud, älska människor och älska barmhärtigheten”. I en personlig atmosfär färgad av gemenskap och en mångkulturell miljö där alla skall uppleva få sina behov tillmöteskomna på ett positivt sätt. Där möten med lovprisning och undervisning har en central roll i den personliga uppbyggelsen i tron.

•Att regelbundet bedriva gudstjänster och samlingar i församlingen lokaler och i hemgrupper, husförsamlingar.

•Att genom hemgrupper och olika utposter se växt i församlingen och att nya människor läggs till i församlings arbete.

•Att driva en aktiv barn och ungdomsverksamhet där vi vill ge den uppväxande generationen en positiv och stabil grund att bygga sina liv på med styrkan och trosvisshet på att Gud vill och kan verka genom dem.

•Att aktivt driva lärjungaträning i form av bibelskola, team resor och träning genom mindre grupper, med målsättningen att få människor in i Guds kallelse.

•Att arbeta för en positiv intigration av människor från olika länder.

•Att vara en aktivt evangeliserande församling i vår närmiljö och regionalt

•Att driva mission i Sverige och internationellt, där vi vill stödja lokala pastorer och kampanjer och att hålla evangeliska kampanjer i egen regi.

•Att aktivt plantera nya församlingar.


International Revival Church IRC

Församlingen Victory Center är en systerförsamling med andra IRC församlingar som tillhör trossamfundet International Revival Church. Ett samfund av fria och självständiga församlingar och organisationer som predikar det fulla evangeliets budskap. Där hela Guds Ord utgör fundamentet, i att sprida evangeliet och träna lärjungar.


Trossatser

Trosamfundet IRC är en fullevangelisk organisation grundat på Guds Ord som högsta auktoritet, med önskan att se människor aktiverade till att fungera i Andens nådegåvor och tjänstegåvor i enlighet med Guds Ord. Vi tror att Jesus Kristus (Messias) född av jungfru Maria genom den Helige Ande, kom för att frälsa och ge oss en levande väg till Fadern och det eviga livet genom sin död på korsett. På korsett blev Jesu verk fullbordat till full återlösning, hälsa, befrielse och upprättelse för var och än som tror på honom, Jesus Kristus Guds son.  Vårt skuldebrev är spikat upp på korsett med Kristus som dog på grund av våra synder och missgärningar, ett offer som är Gud välbehagligt och fullkomligt. Där vi i dopet (vuxendop) bekänner oss till hans död och uppståndelse fria från synd och till att leva i helgelsen så som döda från synd och att vi nu är satta med honom i det himmelska och fått den Helige Ande som pant på arvet, det eviga livet tillsammans med Fadern.  Att vi här och nu lever så som hans lärjungar och efterföljare till att sprida de goda nyheterna för att göra fler lärjungar. Som predikar korsets budskap till full upprättelse för var och en som tror.PastorsparFörsamlingens pastorspar är Tommy M. och Andrea M. Josefsson som också är grundare av Victory Center och International Revival Church. Samtidigt med församlingen är de också föräldrar till fyra underbara pojkar från fyra till tretton år. De har tidigare arbetat aktivt med Kristen tv och media samt mission.

Barn & ungdomsarbeteUnder ledning av Anna Alamadine drivs ett aktivt barnarbete med barnmöten, drama och dans.Viktigt att det finns plats för alla åldrar och inte minst barnen som i Victory Center tillåts ta plats.

Victory Center startades hösten 2012 och är idag central i hela verksamheten som sträcker sig ut i hela nordvästra Skåne. Tidigare hölls regelbundna möten och kampanjer i Helsingborg genom Nordisk TV mission i sammarbete med Sionförsamlingen sedan hösten 2008. Men redan 2005 startdes kanal 10 Sverige/Danmark sina sändningar här i Helsingborg, dessförinnan var verksamheten koncentrerad i Helsingör Danmark.


Anna Alamandine undervisar barnen i de vägar de skall gå för att också finna det eviga livet.

Copyright © All Rights Reserved Victory Center IRC

Edither: Tommy M. Josefsson

Victory Center International Revival Church, Helsingborg, Sverige

Phone: +46 (0)761-91 06 21, e-mail: info@victorycenter.se