Home

I Hjärtat av Nordvästra Skåne

En levande internationell fullevangelisk församling där både engelska och svenska är en naturlig del i våra samlingar. Där många nationaliteter är integrerade i en varm gemenskap för hela familjen, med lovsång, bön och ordet som det centrala i vår tro på Jesus Kristus. Med ett hjärta för mission både här och internationellt i att nå ut med de goda nyheterna. Under mottot att älska Gud, älska människor och älska nåden. Kom med och hitta en anlig hem!


Ledar team

Tommy & Andrea Josefsson

Pastor

Oskar Grove

Pastor

Anna Alamadine

Teamledare

Carl Ove Jäde

Teamledare

Vision

Med vårt ledarteam drivs den dagliga verksamheten i församlingen i Helsingborg, Förslöv och Köpenhamn till att nå ut med budskapet. Men inte minst att vara til hands för medlemmar och besökare att växa i tron, genom undervisning, själavård och förbön. Vi är tillgänliga förutom på möten också via telefon och internet, (Facebook och mejl). Ta gärna kontakt med oss om du har frågor och funderingar.

Proklamera korsets budskap till frälsning, befrielse, helande och upprättelse i Kristus Jesus, genom den helige Andens nådegåvor, kraftgärningar och ledning. En levande församling som är ett andligt hem med en helhetssyn på hela människan (kropp, själ och ande). Som aktivt tränar lärjungar till att leva ett segerrikt kristenliv i vardagen och till att tjäna, både lokalt och i mission internationellt. En verksamhet som bygger på Guds Ord så som ett fundament i allt vi gör.

Monday - Friday

08:00 to 18:00

Saturday

09:00 to 21:00

Sunday

10:00 to 21:00

Vår nya hemsida är under konstruktion och inte klar ännu, men blir det innom kort!

Copyright © All Rights Reserved Victory Center Helsingborg

Edither: Tommy M. Josefsson

Victory Center International Revival Church, Helsingborg, Sverige

Phone: +46 (0)763 - 18 62 94, e-mail: info@victorycenter.se

Copyright @ All Rights Reserved